ชื่อ นางษิชณาก์ สว่างพื่น ชื่อเล่น ครูยุ่น จบการศึกษาปริญญาต
รี

c05.jpg